Verifone e-commerce (Paybox): integratie van de nieuwe DSP2 / 3DSv2 norm
oktober 2021


De PSD2 is een Europese richtlijn die tot doel heeft fraude te bestrijden door alle spelers op de betalingsmarkt meer verantwoordelijkheid te geven. Zij biedt een kader voor nieuwe spelers zoals PISP's en AISP's, versterkt de controlebevoegdheden van de toezichthouders en verstrengt de voorwaarden voor de afgifte van goedkeuringen. Voor onlinehandelaren wordt de sterke authenticatie van de betaalkaarthouder veralgemeend.

Wij hebben de nodige wijzigingen geïntegreerd om deze nieuwe norm in uw toepassing te aanvaarden. U hoeft niets te doen.

Als u een telefoontje krijgt van Paybox Verifone technical support, kunt u bevestigen dat de nodige stappen zijn ondernomen en dat zij uw account kunnen overschakelen naar PSD2 / 3D Secure v2.

Het BalleJaune & OpenResa team tot uw dienst!