TC Bartreng

  Covid-19 ! Update 26/4 2021.

Covid-19 – Règlement Update 26/4 2021!

 

FIR D'VERÄINER (INDOOR & OUTDOOR)

1) Di allgemeng Virgaben a punkto Hygiènesreegelen, genee esou wéi di elementar Sécherheetsvirgabe vun der Regierung sinn zu all Moment anzehalen. (zB de Mindestofstand, Maskepflicht bei manner ewéi 2 Meter Distanz,...).

 

FIR D'SPILLER (INDOOR & OUTDOOR)

1) Reservéiert ären Tennisterrain am Virfeld!
2) Op den typeschen Tennis Handshake gëtt verzicht.

3) Et gëtt recommandéiert, dass all Spiller och ëmmer selwer Desinfektiounsmëttel derbäi huet.

4) All Spiller ass fir sech selwer responsabel.

5) Dubbel ass net erlaabt.

6) Spektateuren sinn net erlaabt.

 

POUR LES CLUBS (INDOOR & OUTDOOR)

1) Les exigences générales du gouvernement concernant les règles d'hygiène et les normes de sécurité de base doivent être respectées à tout moment. (Règles de distance minimale, obligation de porter un masque à moins de 2 m de distance, etc.)

 

POUR LES JOUEURS (INDOOR & OUTDOOR)

1) Réservez votre terrain à l’avance!

2) Le poignée de main typique du tennis n'est pas autorisée.

3) Il est recommandé aux joueurs d'apporter toujours leur propre désinfectant.

4) Chaque joueur prend part au jeu à ses propres risques.

5) Il n'est pas permis de jouer en double

6)Aucun spectateur n'est autorisé

 

FÜR DIE VEREINE (INDOOR & OUTDOOR)

1) Die allgemeinen Vorgaben der Regierung betreffend Hygieneregeln und grundlegende Sicherheitsvorgaben sind jederzeit einzuhalten. (Mindestabstandregeln, Maskenpflicht bei weniger wie 2m Abstand usw.)

 

FÜR DIE SPIELER (INDOOR & OUTDOOR)

1) Reserviert eure Plätze im Vorfeld!

2) Auf den typischen Tennis Handshake wird verzichtet.

3) Es wird empfohlen, dass Spieler auch ihr eigenes Desinfektionsmittel dabeihaben.

4) Jeder Spieler nimmt auf eigene Gefahr am Spielbetrieb teil.

5) Kein Doppel erlaubt.

6) Es sind keine Zuschauer erlaubt.


Mise à jour  •  1057 vues