Linkebeeksport

Linkebeeksport

  NEWS 11-2021

Chers amis sportifs
 

La saison touche à sa fin, nos activités tournent au ralenti jusqu'à la fermeture du club prévue fin décembre sauf si la météo nous obligent à fermer plutôt.

Il n'est plus possible de louer une raquette ou d'acheter des balles au clubhouse  qui est fermé. 
 

Merci pour votre compréhension.
 

Le secrétariat
 

 

Beste sportvrienden,


Het seizoen loopt ten einde, onze activiteiten nemen af tot de club eind december sluit, tenzij het weer ons dwingt eerder te sluiten.

Het is niet langer mogelijk een racket te huren of ballen te kopen in het gesloten clubhuis. 
 

Dank u voor uw begrip.
 

Het secretariaat
 

  Une question ? Appelez nous | Een vraag ? Bel ons

Vous avez une question ?
Un problème pour réserver en ligne ?

Vous n'arrivez pas à payer en ligne ? ...

Contactez-nous au 📞 : 0471.82.30.24 

Secretariat

****

Heeft u een vraag ?

Een probleem met online reserveren?
U kunt niet online betalen? ...

Contacteer ons op 📞 : 0471.82.30.24 

Secretariaat

 

LinkebeekSport - 110 rue de la Brasserie | Brouwerijstraat 1630 Linkebeek

secretariat@linkebeeksport.be

BNP PARIBAS : BE46 2100 3894 3936 - BIC: GEBABEBB


  Inscription en ligne

Pas encore inscrit ? Créez un compte "GUEST" dans notre club et réservez un terrain en quelques clics sans être membre !

****

Nog niet geregistreerd ? Maak een "GUEST" account aan in onze club en reserveer een baan in een paar klikken zonder lid te zijn !

  Planning Padel

  Planning Tennis

  Inscription en ligne

Pas encore inscrit ? Créez un compte "GUEST" dans notre club et réservez un terrain en quelques clics sans être membre !

****

Nog niet geregistreerd ? Maak een "GUEST" account aan in onze club en reserveer een baan in een paar klikken zonder lid te zijn !

  WHATSAPP GROUPE PADEL

Si vous êtes en recherche de partenaires et souhaitez organiser une partie de padel, rejoignez le groupe Whatsapp du club pour publier vos annonces.

==> Envoyez nous un sms ou whatsapp au 0471.82.30.24 et nous vous ajouterons au groupe.

Quand vous désirez trouver des partenaires et/ou adversaires, proposez la rencontre en postant un message sur le groupe qui vous correspond au format suivant : 
 

Dimanche  19/09 10h-11h30 
1. votre prénom (niveau)
2.
3.
4.

Chacun répond en copiant le message et en ajoutant son nom.
Quand c’est complet, l’organisateur confirme les 4 joueurs et réserve la partie sur balle jaune. 

ATTENTION tous les joueurs doivent être inscrits et avoir suffisamment de tickets dans leur portefeuille virtuel. 

Ce groupe n'est pas un groupe de conversation, son objectif est la mise en relation pour organiser des rencontres, merci de ne pas noyer les propositions avec d’autres messages.

 

 

Als je partners zoekt en een padelspel wilt organiseren, word dan lid van de Whatsapp groep van de club om je aankondigingen te publiceren.

==> Stuur ons een sms of whatsapp naar 0471.82.30.24 en we zullen je toevoegen aan de groep.

Wanneer u partners en/of tegenstanders wilt vinden, stelt u de match voor door een bericht te posten op de groep die met u overeenkomt in het volgende formaat: 
 

Zondag 19/09 10u-11u30
1. uw voornaam (niveau)
2.
3.
4.

Iedereen antwoordt door het bericht te kopiëren en zijn naam toe te voegen.
Als het spel vol is, bevestigt de organisator de 4 spelers en reserveert het spel op gele bal. 

OPGEPAST alle spelers moeten geregistreerd zijn en genoeg tickets in hun virtuele portemonnee hebben. 

Deze groep is geen gespreksgroepen, het doel is mensen met elkaar in contact te brengen om vergaderingen te organiseren, gelieve de voorstellen niet te verdrinken met andere berichten.

 

  Affiliation Association Francophone de Padel | Lidmaatschap AFPadel

Chers amis sportifs,


Nous sommes dès à présent membre de l'Association Francophone de Padel (AFP). Si vous souhaitez vous affilier pour participer à des tournois officiels, rendez-vous sur www.afpadel.be.

Le tarif de l'affiliation individuelle (01/01 au 31/12) est de 20€/an pour les adultes et 10€ pour les juniors de - 18 ans à verser sur notre compte BNP PARIBAS : BE46 2100 3894 3936 - BIC: GEBABEBB.

Le Secrétariat

***

 

Beste sportvrienden,


Wij zijn nu lid van de Franse padelvereniging (AFP). Indien u wenst deel te nemen aan officiële toernooien, bezoek dan www.afpadel.be.

De individuele lidmaatschapsbijdrage (01/01 tot 31/12) is 20€/jaar voor volwassenen en 10€ voor junioren tot 18 jaar.

Secretariaat

  08-2021 NEWS

Chers amis sportifs,

 

Pour vous permettre de profiter de nos installations, quelques changements :

 • Le paiement Bancontact online est enfin opérationnel pour acheter vos tickets ! Prenez votre carte bancaire à chaque réservation pour introduire le numéro de votre carte et la date de validité.

 

TENNIS

- les invitations tennis (uniquement pour les membres) sont à 10€ pour 1 invité et 20€ pour 2 à 3 invités.

Si un membre souhaite inviter un « Guest » il ne doit pas le sélectionner dans la liste des partenaires mais choisir l’option « invité(s)» en réservant.

- les "Guest" (non membre tennis) paient 20€ la location du terrain pour 1h. Les « Guest» réserve un terrain de tennis uniquement sans partenaire 

 

PADEL

- membres : 5€ par partie (1h30) du lundi au dimanche.

- non-membres :

       - 5€ par partie (1h30) du lundi au vendredi de 10h à 16h

      - 7€ par partie (1h30) du lundi au vendredi de 17h30 à 22h et le we

Les membres tennis (uniquement) peuvent réserver un terrain de padel sans obligatoirement sélectionner de partenaires. Cela laisse le temps à vos amis de compléter votre réservation. Attention il y a une limite dans le tempsSi vous sélectionnez des partenaires vous devez en choisir 4 dans la liste.

Chacun paiera sa part :

 • 5€ pour les membres
 • 5€ pour les "Guest" en heures creuses et 7€ en heures pleines (à partir de 17h30 en semaine et we)

!! Attention que les "Guest" (non membre tennis) doivent toujours choisir 4 partenaires au PADEL !! Tous les joueurs doivent être inscrits sur la plateforme et avoir des tickets

 

 • Si vous ne pouvez pas payer en ligne via BANCONTACT, contactez le secrétariat 0471.82.30.24 ou secretariat@linkebeeksport.be.

 

 • Les réservations sont ouvertes maintenant :
  • jusque J+7 pour le PADEL
  • jusque J+3 pour le TENNIS uniquement pour les membres

 

 • 2 réservations à la fois pour le PADEL  (1h en heure creuse et 1h en heure pleine à partir de 17h30) 

 

 • Pour le TENNIS, 2 réservations à la fois du lundi au jeudi pour les membres uniquement (1h en heure creuse et 1h en heure pleine à partir de 17h) 

 

 • Si vous voulez réserver un terrain de PADEL et payer la totalité du terrain pour inviter vos amis qui ne sont pas encore inscrits au club, contactez directement le secrétariat au 0471.82.30.24.
 • Si vous souhaitez louer une raquette à 2€ (paiement uniquement via PAYCONIQ au clubhouse), il vous sera demandé de laisser votre carte d'identité au clubhouse.

 

  

CLICK GOOGLE PLAY - PAYCONIC 

CLICK APPLE STORE - PAYCONIC

 

 

Merci pour votre compréhension

Secrétariat

0471.82.30.24.

 

🎾🎾🎾


Beste sportvrienden, 

Om u in staat te stellen van onze faciliteiten te genieten, zijn er enkele wijzigingen doorgevoerd:

 • De Bancontact online betaling is eindelijk operationeel om uw tickets te kopen ! Neem uw kredietkaart bij elke boeking om uw kaartnummer en geldigheidsdatum in te voeren.
TENNIS

- tennisuitnodigingen (alleen voor leden) zijn 10€ voor 1 gast en 20€ voor 2 tot 3 (leden)

Als een lid een "gast" wil uitnodigen, moet hij/zij hem/haar niet selecteren in de lijst van partners, maar de optie "Gast(en)" kiezen bij de reservering.

 

- niet-leden (guest) betalen 20€ voor de huur van de baan (1u)

PADEL

- leden : 5€ per spel (1u30) van maandag tot zondag

- niet-leden :

      * 5€ per spel (1u30) van maandag tot vrijdag van 10u tot 16u

      * 7€ per spel (1u30) van maandag tot vrijdag van 17u30 tot 22u en in het weekend

 

Leden kunnen een padelbaan reserveren zonder partners te hoeven selecteren. Dit geeft uw vrienden de tijd om uw reservering af te ronden. Let op: er is een tijdslimiet.  Als u partners selecteert, moet u 4 uit de lijst selecteren.

Iedereen zal zijn deel betalen:

 • 5€ voor leden
 • 5€ voor de "gast" tijdens de daluren en 7€ tijdens de piekuren (vanaf 17.30 uur tijdens de week en in het weekend)

!! Let op: de gast moet altijd 4 partners kiezen voor het PADEL !! Alle spelers moeten geregistreerd zijn op het platform en tickjes hebben.

 

 • Indien u niet met BANCONTACT kunt betalen, neem dan contact op met het secretariaat 0471.82.30.24 of secretariat@linkebeeksport.be.

 

 • Reserveringen zijn nu open :
  • tot D+7 voor PADEL
  • tot D+3 voor TENNIS alleen voor leden
 • 2 reserveringen per keer voor PADEL (1 uur buiten de spits en 1 uur piek vanaf 17.30uur) 

 

 • Voor TENNIS, 2 reserveringen per keer van maandag tot donderdag alleen voor leden (1 uur buiten de piek en 1 uur piek vanaf 17uur) 

 

 

 • Als u een staanplaats wilt reserveren en het totaalbedrag van de staanplaats wilt betalen om uw vrienden uit te nodigen die nog niet bij de club zijn ingeschreven, neem dan rechtstreeks contact op met het secretariaat op 0471.82.30.24.

 

 • indien u een racket wenst te huren (betalling alleen via PAYCONIC aan het Clubhouse), zal u gevraagd worden uw identiteitskaart achter te laten in het clubhuis

 

CLICK GOOGLE PLAY - PAYCONIC

CLICK APPLE STORE - PAYCONIC

 

Dank u voor uw begrip.

Secretariaat 

0471.82.30.24

 

  Padel

Chers amis sportifs du Padel

Nous vous rappelons que les parties de Padel se jouent par  créneau d’1:30. Nous vous invitons à respecter l’horaire.
Tout créneau horaire suivant entamé sera dû. 

Merci pour votre compréhension 


***

Beste Padel sportvrienden

Wij herinneren u eraan dat de spelen van Padel door 1:30 slot worden gespeeld. Wij nodigen u uit het schema te respecteren.

Elk volgend begonnen tijdslot zal aangerekend worden.

Dank u voor uw begrip.


 

  Clôture des inscriptions | Sluiting van de inscrijving

Chers amis sportifs,
Nous cloturons toutes nouvelles inscriptions pour la saison été 2021 vu le nombre d'inscrits. Nous vous remercions pour votre grand intérêt pour Linkebeeksport.
Pour celles et ceux qui doivent encore compléter leurs inscriptions, merci de prendre contact avec info@linkebeeksport.be 


Merci pour votre compréhension

***

Beste sportvrienden,
We sluiten alle nieuwe inschrijvingen voor het zomerseizoen 2021 vanwege het aantal inschrijvingen. Wij danken u voor uw grote interesse in Linkebeeksport.
Voor degenen die hun inschrijving nog moeten voltooien, gelieve contact op te nemen met info@linkebeeksport.be

Dank u voor uw begrip.

 

  The Link